SANTIAGO A NOVA

A igrexa de Santiago A Nova está no Camiño Primitivo, na cidade de Lugo

Escoita as badaladas tocadas con motivo do “Habemus papam” no ano 2013

La iglesia de Santiago A Nova está en el Camino Primitivo, en la ciudad de Lugo

Escucha las campanadas tocadas con motivo del Habemus Papam en el año 2013

Santiago A Nova church is on the Primitive Way, in the town of Lugo

Listen to the bells in the celebration of the Habemus Papam in 2013

As campás da Igrexa de SANTIAGO A NOVA

LAS CAMPANAS DE LA IGLESIA DE SANTIAGO A NOVA                     SANTIAGO A NOVA CHURCH BELLS

Fabricante/Manufacturer: BLANCO PALACIOS (MONDOÑEDO)

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1864

Altura/Height:

Diámetro/Diameter:   92,5 cm

Nota musical/Musical note:

Estado/Condition:   sen acceso/without access

Inscricións/Inscriptions:

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1863

Altura/Height:

Diámetro/Diameter:   82 cm

Nota musical/Musical note:

Estado/Condition:   sen acceso/without access

Inscricións/Inscriptions:

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1872

Altura/Height:

Diámetro/Diameter:   63 cm

Nota musical/Musical note:

Estado/Condition:   sen acceso/without access

Inscricións/Inscriptions:

Fabricante/Manufacturer:   Juan María de la Sota

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1890

Altura/Height:

Diámetro/Diameter:   44,5 cm

Nota musical/Musical note:

Estado/Condition:   sen acceso/without access

Inscricións/Inscriptions: