SAN PEDRO APÓSTOL (SANTIAGO)

A igrexa de San Pedro Apóstol está na cidade de Santiago de Compostela, no quilómetro 0,700 do Camiño.

Escoita as badaladas das suas campás

La iglesia de San Pedro Apóstol está en la ciudad de Santiago de Compostela, en el punto kilométrico 0,700 del Camino.

Escucha sus campanas

St. Peter’s Church Apostle is in the city of Santiago, at kilometer point 0.700 of the St. James Way

Listen the bells

As campás da Igrexa de SAN PEDRO

LAS CAMPANAS DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO                     SAINT PETER CHURCH BELLS

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1804

Altura/Heigth:   44 cm

Diámetro/Diameter:   49 cm

Nota musical/Musical note:   Sol#/G#

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións:   JHS MARIA SAN PEDRO ORATE PRONOBIS AÑO DE 1804

Inscriptions:    JHS MARY SAINT PETER PRAY FOR US  YEAR 1804

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1847

Altura/Heigth:   41 cm

Diámetro/Diameter:   43 cm

Nota musical/Musical note:   Sol/G

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións:   IHS MARIA Y JOSE AÑO DE 1847

Inscriptions:    JHS MARY AND JOSEPH   YEAR 1847