SOUTO DE TORRES

A igrexa de Santo Tomé de Souto de Torres está no punto quilométrico 117,540

Escoita a súa campá

La iglesia de Santo Tomé de Souto de Torres está en el punto kilométrico 117,540 del Camino Primitivo

Escucha su campana

Saint Tome’s church, in  Souto de Torres, is at kilometre 117,540 of the Primitive Way

Listen to the bell

A campá da Igrexa de SOUTO DE TORRES

LA CAMPANA DE LA IGLESIA DE SOUTO DE TORRES                                 SOUTO DE TORRES CHURCH BELL

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1863

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter:

Nota musical/Musical note:

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións:    JHS MARIA Y JOSE  AÑO DE 1863

Inscriptions:    JHS, MARY AND JOSEPH

YEAR 1863