TRIACASTELA

A igrexa de Santiago de Triacastela está no quilómetro 131,500 do Camiño Francés. Neste punto, podemos escoller dúas rutas para seguir o Camiño: ruta de San Xil ou ruta de Samos

Escoita as badaladas da igrexa de Triacastela

La iglesia de Santiago de Triacastela está en el kilómetro 131,500 del Camino Francés. Aquí podemos escoger dos rutas para continuar el Camino: ruta de San Xil o ruta de Samos

Escucha las campanas de la iglesia de Triacastela

Santiago de Triacastela church is at kilometre 131,500 of the French Way. Here we can choose two routes to continue the Way: San Xil route or Samos route

Listen to the bells

VISTAS DENDE O CAMPANARIO

VISTAS DESDE EL CAMPANARIO                                  VIEWS FROM THE BELL TOWER

As campás da Igrexa de Triacastela

LAS CAMPANAS DE LA IGLESIA DE TRIACASTELA                                  TRIACASTELA CHURCH BELLS

Fabricante/Manufacturer:   FUNDICIONES PARDO

Ano de fabricación/Manufacturing year:    1998

Altura/Heigth:   59 cm

Diámetro/Diameter:   67 cm

Nota musical/Musical note:  Do#/C#

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións:  IHS MARIA Y JOSE

                                  AÑO 1998

          FUNDICIONES PARDO  LUGO

Inscriptions:  IHS, MARY AND JOSEPH

YEAR 1998

FUNDICIONES PARDO  (PARDO FOUNDRY)

LUGO

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufcturing year:    1844

Altura/Heigth:   56 cm

Diámetro/Diameter:   62 cm

Nota musical/Musical note:  Fa#/F#

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións:  IHS MARIA I JOSE

                                  AÑO D 1844

Inscriptions:  IHS, MARY AND JOSEPH

YEAR 1844

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:    1871

Altura/Heigth:   50 cm

Diámetro/Diameter:   57 cm

Nota musical/Musical note:  Do#/C#

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións:  IHS MARIA Y JOSE

                                  AÑO DE 1871

Inscriptions:  IHS, MARY AND JOSEPH

YEAR 1871

Fabricante/Manufacturer:   FUNDICIONES PARDO

Ano de fabricación/Manufacturing year:    1999

Altura/Higth:   34 cm

Diámetro/Diameter:   40 cm

Nota musical/Musical note:  Do/C

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións:  IHS MARIA Y JOSE

   FUNDICIONES PARDO  LUGO 1999

Inscriptions:  IHS, MARy AND JOSEPH

FUNDICIONES PARDO (PARDO FOUNDRY)

LUGO  1999