VILAMOR

Igrexa de Santo Estevo de Vilamor, no Camiño Primitivo

Escoita as súas campás

Iglesia de San Esteban de Vilamor, en el Camino Primitivo

Escucha sus campanas

Santo Estevo de Vilamor church, on the Primitive Way

Listen to the bells

As campás da Igrexa de VILAMOR

LAS CAMPANAS DE LA IGLESIA DE VILAMOR                                  VILAMOR CHURCH BELLS

Fabricante/Manufacturer:  BLANCO

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1936

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter:

Nota musical/Musical note:   Re/D

EstadoCondition:   en uso/in use

Inscricións:   JHS MARIA Y JOSE  AÑO DE 1936

                                            BLANCO ME HIZO

                                                 MONFORTE

Inscriptions:   JHS, MARY AND JOSEPH

YEAR 1936

BLANCO MADE ME

MONFORTE

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:  18..6 (1806?)

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter:

Nota musical/Musical note:   Do #/C #

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións:    JHS MARIA  AÑO DE 18..6

Inscriptions:   JHS MARIA  YEAR 18..6