VILOURIZ

A igrexa de Santiago de Vilouriz está no Camiño Primitivo

Escoita as badaladas da súa campá

 

La iglesia de Santiago de Vilouriz está en el Camino Primitivo

Escucha su campana

Santiago of Vilouriz church is on the Primitive Way

Listen to the bell

A campá da Igrexa de VILOURIZ

LA CAMPANA DE LA IGLESIA DE VILOURIZ                                  VILOURIZ CHURCH BELL

Fabricante/Manufacturer:   MOISÉS DÍEZ

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1926

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter:

Nota musical/Musical note:   Fa/F

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións:   JESUS MARIA Y JOSE MOISES DIEZ PALENCIA AÑO 1926

                                                                                 2936

Inscriptions:   Jesus, Mary and José Moisés Díez

Palencia

Year 1926

2936