SAN VICENTE DO BURGO

A igrexa de San Vicente do Burgo está ao carón do Camiño Primitivo, no punto quilométrico 90

Escoita o repenique festivo tocado polo campaneiro Victorino

La iglesia de San Vicente do Burgo está al lado del Camino Primitivo, en el punto kilométrico 90

Escucha el repique festivo tocado por el campanero Victorino

San Vicente do Burgo church is next to the Primitive Way, at kilometre 90

Listen to the festive ringing played by  Victorino

O campaneiro do Burgo Victorino Regueiro. Escoita os seus toques na páxina TOQUES DE CAMPÁ

El campanero de O Burgo Victorino Regueiro. Escucha sus toques en la página TOQUES DE CAMPANA

O Burgo’s  bell ringer Victorino Regueiro. Listen to the ringings on the BELLS CHIMING  page

As campás da Igrexa de S. VICENTE DO BURGO

LAS CAMPANAS DE LA IGLESIA DE O BURGO                                   O BURGO CHURCH BELLS

 

Fabricante/Manufacturer:  JUAN Mª DE LA SOTA

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1880

Altura/Heigth:   66 cm

Diámetro/Diameter:   73 cm

Nota musical/Musical note:

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións:

       JHS MARíA Y JOSÉ  AÑO DE 1880

                        Juan Mª de la Sota

                                      LUGO

Inscriptions:    JHS, MARY AND JOSEPH

YEAR 1880

JUAN MARÍA DE LA SOTA

LUGO

Fabricante/Manufacturer:   JUAN M. DE LA SOTA

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1880

Altura/Heigth:   57 cm

Diámetro/Diameter:   65 cm

Nota musical/Musical note:

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións:  

         JHS MARÍA Y JOSÉ  AÑO DE 1880

                           Juan Mª de la Sota

                                       LUGO

Inscriptions:   JHS, MARY AND JOSEPH

YEAR 1880

JUAN MARÍA DE LA SOTA

LUGO

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1865

Altura/Heigth:   43 cm

Diámetro/Diameter:   48 cm

Nota musical/Musical note:

Estado/Condition:

Inscricións:

JHS SANTA BÁRBARA ORA PRONOBIS  AÑO D 1865

Inscriptions:   JHS, SAINT BARBRA, PRAY FOR US

YEAR 1865